Sarus PACS Çözüm Odaklıdır

Dünya'nın En Büyük Sağlık Tesislerinin Tercihi

Doçent Doktor - Ayşe Banu Yağmurlu


Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde kullandığımız PACS, görüntü saklama kapasitesi açısından oldukça ileri düzey bir sistem olup yüksek görüntü rezolüsyonu ve görüntü aktarım hızına sahiptir. BT, MRG ve PET imajları ile röntgen tetkiklerinin yüksek kalitede görüntülenmesine ve raporlanmasına olanak tanır. Radyolojideki temel ölçümler yanı sıra üç boyutlu görüntü işleme opsiyonları ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Aynı anda hastanın birden fazla eski tetkikini aynı yüzde açabilmek ve bu sayede etkin bir kıyaslama yapabilmek mümkün olmaktadır. Tarih ve cihaz filtrasyonları sayesinde hastanemizdeki oldukça yoğun hasta sayısına rağmen hedef iş listesine kolayca ulaşım veya retrospektif hasta/tetkik taraması mümkündür. Kullanım ayarlarının kişisel olarak özelleştirilebilmesi bir diğer avantajıdır. Ayrıca sistem tekniker ile mesafeden bağımsız haberleşme imkanı vermektedir.

Uzman Doktor - Pınar İlhan Demir


Ankara Şehir Hastanesi olarak SARUS PACS sistemi biz Radyologlara hızlı ve doğru tanıya ulaşma imkanını kolaylaştırmıştır. Görüntülerde hiçbir veri kaybı olmadan sistemden çağırdığımız tüm görüntüleri SARUS PACS sistemi ile kaliteli ve hızlı bir biçimde inceleyebilmekteyiz.

Çözümlerimiz

 • This is the 1st item
 • This is the 2nd item
 • Sarus PACS Çözümleri
 • Sarus RIS
 • Sarus Worklist
 • Sarus Workstation
 • Sarus Web Viewer
 • İş Akışı Çözümleri
 • Güçlü Arşivleme
 • Sarus Teletıp Yönetimi
 • Sarus DICOM Yönlendirme
 • Sarus HTML5 Viewer Çözümleri
Tam Entegre Teletıp Uygulamaları
HTML5 Görüntüleme Altyapısı
Teleradyoloji Altyapısı
CD/DVD DICOM Robot
DICOM / HL7 Yönlendirici
Hızlı Erişim ve Görüntüleme
İş İstasyonu Çözümleri
Dikte Raporlama Entegrasyonu

Bizimle iletişimde kalın

Translate